วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

:::AC Milan [1-1 | 5-4 pen.] Juventus:::ALL GOALS:::Trofeo Berlusconi:::

::AC Milan Vs Juventus::Friendly Match::Trofeo Berlusconi 1-1 5-4 on penaltieshttp://www.youtube.com/watch?v=tSnRYetqBTI&hl=en

ไม่มีความคิดเห็น: